A-  F,K

Detaljer

PARADIS 2050
2019
Stavanger, Rogaland

Linjegodstomten rommer et viktig potensiale for å knytte sammen både Våland og Storhaug, Hillevåg og Sentrum. Kun den grønne lungen, Lagård Gravlund, ligger mellom bykjernen og tomten, avstandene er ikke store og det er et reellt potensiale for Stavangers første byutvidelse og -utvikling på riktig mange år. Et samarbeid med Studio Vabø & Hoem+Folstad

En gang var fotografiet nedenunder bildet på Stavanger. Industribygg i teglstein med langstrakte piper mot himmelen og et karakteristisk taklandskap rundt både bryggeri-, hermetikk- og fiskeribyggene. Mange av byggene er revet nå og lite er igjen av denne historien, men Stavanger er fremdeles en industriby og Linjegodsområdet en industritomt. Med overordnet utgangspunkt i denne historien tolker Paradis2050 industrimotivene på en ny måte.

Museet på pynten av kulturaksen, i møtet med Oslofjorden. Mens det ble bygget en ny bydel rundt om, lå denne bryggen uberørt og rå. Et sted for dem som ville bade i byen, men ikke ønsket folkelivet på Sørenga, for solbrune fiskere med blekede capser i mars, lønsjerne, for samtaler mellom par. Dette rommet har noe Oslo ellers ikke har, umiddelbart og ukuratert, åpent og intimt. Det krever noe styrke å stå her for å holde på disse kvalitetene. Både tomt og program krever et sterkt og robust museumsbygg. Knips!

112 Paradis 2050

Instagram

kontakt@a-fk.no

+47 45 45 60 20

©2021 - Arkitekt Folstad, Knut