A-  F,K

Detaljer

KNIPS
2019
Oslo, Oslo

FORTIDIG, FREMTIDIG, NÅTIDIG - SAMTIDIG.

Prosjektet ettersteber å knytte sammen det fremtidige, nåtidige og fortidige. Historien til havneindustrien sammen med de urbane behovene til havnebyen, legge seg som et nav mellom Akerhus festning og de nye kulturinstitusjonene og boligfeltene. Samtidig skal det være noe nytt, noe byen enda ikke har stiftet bekjentskap med, noe den ikke har fra før - nye historier.

Museet på pynten av kulturaksen, i møtet med Oslofjorden. Mens det ble bygget en ny bydel rundt om, lå denne bryggen uberørt og rå. Et sted for dem som ville bade i byen, men ikke ønsket folkelivet på Sørenga, for solbrune fiskere med blekede capser i mars, lønsjerne, for samtaler mellom par. Dette rommet har noe Oslo ellers ikke har, umiddelbart og ukuratert, åpent og intimt. Det krever noe styrke å stå her for å holde på disse kvalitetene. Både tomt og program krever et sterkt og robust museumsbygg. Knips!

116 Knips

Instagram

kontakt@a-fk.no

+47 45 45 60 20

©2021 - Arkitekt Folstad, Knut