A-  F,K

Detaljer

BARKEN
2020
Fetsund, Lillestrøm

Et sponkledd, buet tak, et museumsbygg, strekker seg langs Glomma, titter frem og forsvinner igjen bak trærne. Som kirkespiret på andre siden av elven, men her en horisontal markering. Det horisontale som understreker elven, våtmarken, tømmeret og landskapet, som på beste vis inntar tomten og får utnyttet de vakre omgivelsene.

Disse består ikke bare av Glommas buktende vannflate eller de store skogsdragene, men også mindre skogholt, treklynger, det frodige og rufsete med busk og kratt. Vi kan kalle det fjernt og nært, stort og intimt. Bygger legger seg for best å dra nytte av disse kvalitetene i en stor variasjon.

120 Barken

Instagram

kontakt@a-fk.no

+47 45 45 60 20

©2021 - Arkitekt Folstad, Knut